Onderhoud brandblusser

Routineschouwingen voor draagbare blandblussers

Hoe je draagbare brandblussers optimaal onderhouden?

C-Fire kan instaan voor het verplichte jaarlijkse onderhoud en de herstelling van jullie brandblusapparaten conform de norm NBN S 21-050. Conform die norm is het echter ook aanbevolen om met regelmatig routineschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers. Het doel daarvan is om zeker te zijn dat iedere brandblusser:

  • zich op de aangegeven plaats bevindt
  • goed zichtbaar en bereikbaar is
  • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht
  • kennelijk niet beschadigd is
  • de naald in de groene zone heeft staan (indien met een drukmeter uitgerust)
  • wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze niet verbroken zijn

De persoon die hiervoor verantwoordelijk is moet bovendien - in voorkomend geval - maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.

Dit type schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur zelfs maandelijks uitgevoerd worden. Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25-8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles, geregistreerd te worden in een logboek.

Heb je hierover vragen?

Contacteer ons