Brandhaspel

Routineschouwingen voor brandblushaspels

Hoe je brandhaspels optimaal onderhouden?

C-Fire kan instaan voor het verplichte jaarlijkse onderhoud en de herstelling van jullie brandblushaspels conform de norm NBN EN671-3. Conform die norm is het echter ook aanbevolen om met regelmatig routineschouwingen uit te voeren op alle slanghaspels en slangsystemen. Het doel daarvan is om zeker te zijn dat iedere brandhaspel:

  • goed zichtbaar en zonder belemmering bereikbaar is
  • voorzien is van een voldoende groot pictogram
  • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing
  • vrij is van duidelijke defecten, roestvorming of lekkages

De persoon die hiervoor verantwoordelijk is moet bovendien - in voorkomend geval - maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.

Dit type schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur zelfs maandelijks uitgevoerd worden. Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25-8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles, geregistreerd te worden in een logboek.

Heb je hierover vragen?

Contacteer ons